tirsdag 5. mai 2009

Team Gjedrem

På Norges Bank sine hjemmesider kan vi lese følgende: "Norges Bank skal bidra til at det finansielle systemet er robust og effektivt. Norges Bank overvåker derfor finansinstitusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene for å avdekke utviklingstrekk som kan svekke stabiliteten i det finansielle systemet."

Det viktigste virkemidlet Norges Bank har for å sikre økonomisk stabilitet er foliorenten eller styringsrenta som den gjerne kalles. Målet med å manipulere denne renta er å holde inflasjonen stabil på 2.5% pr. år. Styringsrenta settes av et team som består av Sentralbanksjef Svein Gjedrem, en gjeng avdankede økonomer og noen kjønnskvoterte kvinner. For å illustrere hvordan denne gjengen har "stabilisert" økonomien de siste ti årene har jeg plottet styringsrenta i blått og hovedindeksen på Oslo Børs i rødt fra 1997 til i dag:


Den lille tua mellom 1998 og 2003 er dot-com bobla. I forkant av denne kan vi se at renta var lav. I 2003, etter at bobla var ferdig sprukket og markedet var i ferd med å hente seg inn igjen begynner Team Gjedrem å kutte renta aggressivt. På et drøyt år kutter de fra 6% til 1.75% og holder den der i over ett år. Resultatet ble en ny børsboble som gjør dot-com til skamme. Hovedindeksen stiger over 500% på bare 4 år. På sensommeren 2007 var det euforiske tilstander både på børsen og i boligmarkedet.

Høsten 2008 kommer panikken. Markedet begynner å få bakrus etter tidenes kredittfest og børsene verden over krakker. Den 15. september går Lehman Brothers konkurs og kredittmarkedene fryser. Boligmarkedet i Norge stopper helt opp. Team Gjedrem holder renten uendret på neste rentemøte, men starter tidenes rentekutt en måned senere. I løpet av seks måneder kutter de renta fra 5.75% til 1.5%, det laveste nivået hittil i Norges Banks historie.

Min enkle forståelse av situasjonen er at da dot-com sprekker får vi en liten resesjon. Team Gjedrem senker renta på helt feil tidspunkt, i det alle piler peker oppover igjen. Dette fører til at det i praksis blir gratis å låne penger, og den muligheten benytter folk seg av. Resultatet er tidenes bolig og børsboble. I sin iver etter å stabilisere økonomien igjen da disse boblene sprekker setter Team Gjedrem Norsk rekord i rentekutt. Forrige rekord var bare 5 år gammel.

Resultatet av de siste rentekuttene er foreløpig ukjent, men jeg er nå villig til å konkludere med at Team Gjedrem har vært en destabiliserende faktor i Norsk økonomi med sin jo-jo rente og har derfor feilet spektakulært.


Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar